Ταυτότητα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : S.A.J.P ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΙΚΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΔΡΑ:ΠΟΝΤΟΥ 10 ΜΕΛΙΣΣΙΑ Τ.Κ. 15127
ΑΦΜ.800818776
ΔΟΥ:ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΗΛ. 216 7000453
ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ :ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
DOMAIN NAME: S.A.J.P. IKE